Erbjudande

 

Vi hjälper Er till effektivare verksamhet och processer i Ert företag!

Vi vill gärna hjälpa Er genom att analysera tillsammans vilka behov av effektiviseringar Ni har

 

Vi kan tex hjälpa Er med:

  • Strategier o handlingsplaner för att utveckla en värderings och principstyrd organisation baserat på Lean.
  • Analysera processer med hjälp av värdeflödesanalys och rekommendera förbättringar.
  • Genomföra förbättringsprojekt med Lean och Six Sigma metodik.

 

Ta kontakt med oss så kan vi diskutera Era behov!